• Главная
 • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
 • АРХИВ НОВОСТЕЙ
 • Фотогалереи
 • Реклама
 • Контакты
 • RSS feed
 • Издается с 5 октября 2004 г.
 • Формування бюджетної політики
  Опубликовано: 2006-04-05 14:58:00

  Формування бюджетної політики: щорічне забезпечення прийняття Верховною Радою України Закону про Державний бюджет України та звіту про його виконання, а також підготовка і забезпечення прийняття пропозицій до основного програмного документу у бюджетному процесі були головними пріоритетами у законопроектній роботі Комітету з питань бюджету за період роботи Верховної Ради України четвертого скликання


  За цей час на розгляд Комітету надійшло 7056 проектів законів та проектів постанов. За поданням Комітету Верховною Радою прийнято 49 законів та 47 постанов. Загалом Комітетом опрацьовано 468 законопроектів з питань внесення змін до законів про Державний бюджет України.

  Одним з важливих досягнень Комітету стало прийняття 17 червня 2004 року Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік". Цим Законом визначені бюджетні призначення за додатково вишуканими Комітетом майже восьми мільярдами гривень фінансових ресурсів, які дозволили наблизити термін запровадження мінімальної заробітної плати у розмірі 237 гривень з 1 вересня 2004 року замість 1 листопада, як планувалось раніше, та забезпечити відповідне відновлення міжкваліфікаційних та міжпосадових співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери; збільшити з 1 липня в середньому у 2,3 рази мінімальний розмір стипендій для студентів вищих навчальних закладів та учнів профтехучилищ; повністю погасити заборгованість минулих років з виплати компенсацій і допомог та надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Збільшення обсягу місцевих бюджетів використане на виплату заробітної плати, інших соціальних виплат, а також у напрямах розвитку регіонів.

  Законом України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" було розв\'язано дві найактуальніші проблеми: з 1 січня 2005 року забезпечені фінансовими ресурсами витрати Пенсійного фонду України для надання цільових адресних допомог (дотацій) пенсіонерам, що мають пенсію меншу, ніж визначений у Законі прожитковий мінімум, підвищено мінімальну заробітну плату працівникам бюджетних установ із збереженням співвідношень у розмірі 262 гривні на місяць. Крім того, з прийняттям Закону "Про Державний бюджет на 2005 рік" стало можливим втілення в життя цілого ряду соціальних гарантій.

  Завдяки досягненню узгодженої позиції Комітету та Уряду 25 березня 2005 року Верховна Рада прийняла Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів", що сприяло впровадженню соціальних ініціатив Президента України. Зокрема, в частині збільшення виплат на допомогу при народженні дитини (в 23,6 раза), сім\'ям з дітьми, малозабезпеченим сім\'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; наближення термінів підвищення мінімальної заробітної плати (з 1 квітня в розмірі 290 грн., з 1 липня 310 грн., з 1 вересня 332 гривні на місяць із збереженням міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери), поетапного запровадження умов оплати праці на основі ЄТС та впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери тощо.

  За наполяганням Комітету Законом України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" започатковано поступове зменшення податкового навантаження на суб\'єктів господарювання в економіці України, встановлено нові соціальні гарантії, підвищено розмір мінімальної зарплати, розмір прожиткового мінімуму. Законом також значно поліпшено обсяги та структуру видатків місцевих бюджетів, що дає можливість забезпечувати на належному рівні виконання делегованих державою повноважень, обсяг місцевих бюджетів за загальним фондом збільшено на 12,4 млрд. грн. (на 29,1%) порівняно із бюджетом на 2005 рік. Видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, тобто, на делеговані державою повноваження, збільшені порівняно з бюджетом на 2005 рік - на 9,4 млрд. гривень (або на 31%); обсяг трансфертів з державного до місцевих бюджетів виріс порівняно з бюджетом на 2005 рік на 6,1 млрд. гривень.

  Ще одним напрямом законопроектної роботи Комітету було вдосконалення бюджетного законодавства. Практика застосування Бюджетного кодексу України продиктувала необхідність вирішення питань, спрямованих на покращання організації бюджетного процесу в Україні, заміни або доповнення окремих його положень, особливо в частині формування та виконання місцевих бюджетів. Протягом роботи Верховної Ради України четвертого скликання Комітетом розглянуто 48 проектів законів з питань внесення змін до Бюджетного кодексу. Серед прийнятих законів про внесення змін до Бюджетного кодексу України Закон від 10 липня 2003 року № 1086-IV, яким врегулювано низку нагальних проблем системного характеру.

  Поряд з цим, відповідно до Перехідних положень Бюджетного Кодексу за безпосереднім поданням Комітету був прийнятий Закон України "Про міжбюджетні відносини на рівні районів, міст обласного значення та територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, їх об\'єднань", який уже два роки успішно застосовується при формуванні відповідних місцевих бюджетів.

  Комітетом вишукано шляхи правового врегулювання проблеми заборгованості перед працівниками освіти, яка склалась в останні роки за статтею 57 Закону України "Про освіту". Підсумком стало прийняття Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів", який визначив джерела і терміни погашення такої заборгованості.

  Комітет також готував та надавав аналітичні висновки до законопроектів, які зареєстровані у Верховній Раді України, щодо їх впливу на доходну та/або видаткову частину бюджетів та виконання закону про Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді відповідно до статті 27 Бюджетного кодексу України. Проведено оцінку 1320 таких законопроектів.

  Комітетом проводились системні заходи з виконання контрольних функцій за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Так, у 2003 році було започатковано заслуховування звітів головних розпорядників коштів державного бюджету щодо використання бюджетних коштів на засіданнях робочих груп. Метою таких робочих груп було узагальнення та вироблення попередніх пропозицій з поширення існуючого досвіду ефективного використання бюджетних коштів, виявлення фактів порушень бюджетної дисципліни, а також підготовка до обговорення на засіданнях Комітету, вироблення заходів з усунення виявлених фінансових порушень, попередження їх проявів у поточному та наступних бюджетних роках. Починаючи з 2003 року було заслухано 164 головних розпорядників (міністерств та інших центральних органів виконавчої влади).

  Виявлені проблемні питання з планування та виконання державного бюджету за аналізом поданих матеріалів від головних розпорядників бюджетних коштів, контролюючих органів та заслуховування їх на засіданнях Комітету, обговорення на круглих столах, дозволили передбачити у прийнятих Верховною Радою Основних напрямах бюджетної політики заходи з їх вирішення, а відтак враховувати їх при прийнятті законів про Державний бюджет України.

  Поряд з цим, у Комітеті тривала практика проведення слухань та круглих столів з питань формування і виконання місцевих бюджетів. Щорічно відбувалося конструктивне обговорення проблемних питань міжбюджетних відносин з представниками органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, усіх областей, міст Києва і Севастополя (окремо по кожному з регіонів). Підсумком стало покращання у кожному наступному законі про державний бюджет показників для місцевих бюджетів.

  Така позиція дозволила Комітету плідно організувати підготовку круглого столу "Бюджетна реформа та бюджетний процес на 2003 рік (2002р.) щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин", Всеукраїнських зборів представників місцевого самоврядування (2005р.) у частині формування та виконання місцевих бюджетів.

  Комітет постійно здійснював моніторинг стану виконання законів про Державний бюджет України. Цьому сприяла безпосередня участь Комітету у розробці та прийнятті більшості нормативно-правових актів, які затверджувались Кабінетом Міністрів на виконання законів про державний бюджет (за звітний період Комітетом погоджено прийняття 21 документу). Періодично на засіданнях Комітету заслуховувались питання виконання показників державного і місцевих бюджетів за участю контролюючих органів та надавалися рекомендації Уряду, спрямовані на поліпшення його виконання, удосконалення окремих процедур.

  З метою контролю за належним використанням коштів державного бюджету Комітет зобов\'язано погоджувати перерозподіли бюджетних призначень за бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету. За період четвертого скликання Комітетом було проаналізовано та надано висновки за 439 зверненнями.

  Щороку Комітетом забезпечувалась організація і проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики, результатом яких було прийняття відповідних постанов. Члени Комітету також були активними учасниками більшості проведених у Верховній Раді парламентських слухань та Днів Уряду.

  Завершуючи чотирьохрічну роботу, Комітет вважає, що важливими завданнями на майбутнє має стати вирішення питань вдосконалення бюджетного законодавства, насамперед, його поєднання із змінами до Конституції України, проведенням адміністративно-територіальної реформи, а також систематизації бюджетних правил та процедур для бюджетів усіх рівнів, виходячи з практики застосування Бюджетного кодексу України, врегулювання питань контролю за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальності за бюджетні правопорушення.

  "ВРУ"

  Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.  E-NEWS.COM.UA

  Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
  Тел.: +380-50-441-7388
  © E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.