• Главная
 • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
 • АРХИВ НОВОСТЕЙ
 • Фотогалереи
 • Реклама
 • Контакты
 • RSS feed
 • Издается с 5 октября 2004 г.
 • Результати роботи Держмитслужби
  Опубликовано: 2006-03-24 15:26:00

  З метою забезпечення виконання Закону України „Про звернення громадян”, актів Президента України й Кабінету Міністрів України з цього питання, поліпшення роботи зі зверненнями громадян, підвищення відповідальності за повідомлення про недоліки в діяльності митних органів, а також усунення причин, які змушують громадян звертатися повторно або до інстанції вищого рівня, Держмитслужбою України здійснюється відповідна організаційно-управлінська й інформаційна робота.

  Основні зусилля зосереджуються на персональній відповідальності посадових осіб митних органів за стан цієї роботи. На нарадах керівного складу митних органів заслуховуються звіти начальників відділів, постів і пунктів пропуску через державний кордон України про дотримання вимог законодавства під час розгляду звернень громадян і про здійснення заходів, спрямованих на виявлення причин, що породжують скарги на діяльність митних органів.

  Актуальним є вжиття керівництвом Держмитслужби та митниць заходів, спрямованих на належне виконання посадовими особами митниці своїх обов’язків при здійсненні митного контролю та оформлення, забезпечення безумовного дотримання інспекторським складом митних постів та пунктів пропуску вимог Закону України „Про державну службу” в частині дотримання етики державного службовця. З метою профілактики неправомірних дій стосовно громадян, секторами внутрішньої безпеки митниць, під час проведення раптових перевірок митних постів та пунктів пропуску, практикується усне опитування громадян, що перетинають митний кордон України, з приводу дотримання службовими особами митниць тактовної й етичної поведінки та дотримання конституційних прав та свобод громадян.

  Крім того, керівництвом митниць проводяться заняття з підвищення культури поведінки митників та попереджувальні профілактичні заходи, направлені на сумлінне виконання підлеглими посадових обов’язків, з метою унеможливлення будь-яких проявів корупції, порушень митного законодавства, дотримання етики поведінки при спілкуванні з громадянами та представниками брокерських фірм.

  У Держмитслужбі України здійснюється щомісячний моніторинг ефективності роботи митних органів зі зверненнями громадян. Так, у 2005 році до Митної служби України надійшло 3337 письмових звернень громадян, що на 14,2 % більше, ніж за аналогічний період минулого року (2004 рік - 2923 звернення). З них 1672 – до Держмитслужби України, 1665 – до митних органів.

   

  Завдяки підвищенню результативності організаційної, виховної та інформаційної роботи із забезпечення конституційних прав громадян на звернення відбулося поступове зменшення кількості звернень громадян порівняно з минулим роком до Київської регіональної (на 53,7%), Полтавської (на 47,4%) Котовської (на 45,2%), Херсонської (на 42,4%), Білгород-Дністровської (на 42,3%) і Житомирської (на 25%) митниць; у результаті структурних змін митної системи - до Харківської (на 60,4%), Мостиської (на 47,7%), Львівської (на 43,8%) та Хмельницької (на 35%) митниць.

  У той же час спостерігається незначне збільшення кількості звернень громадян у: Рава-Руській (на 33), Виноградівській (на 9), Глухівській (на 14), Черкаській (на 7) та Чернігівській (на 7) митницях.

  Упродовж останніх двох років триває тенденція до збільшення кількості звернень громадян, що надходили до митних органів з питань пільгового оподаткування ввезених транспортних засобів. Отримавши відповідь про неможливість застосування пільг, ці громадяни продовжують шукати „правди” в органах вищого рівня. Це, як правило, громадяни похилого віку, які до прибуття в Україну на постійне місце проживання не були обізнані з порядком увезення транспортних засобів на митну територію України.

  Із вищесказаного можна зробити висновок, що основною причиною, яка породжує звернення громадян до Держмитслужби, є брак правової культури та незнання митного законодавства саме тією частиною громадян, які надто упереджено ставляться до співробітників митниць, а також бажання громадян вирішити певну проблему, яка є актуальною для них – оформлення транспортних засобів, контейнерів з речами або ж отримання певних пільг при здійсненні цих операцій без відповідних законодавчих підстав, скасування постанов митниць по справах про порушення митних правил, зменшення розміру стягнутого з них мита, акцизу, ПДВ. Ці вимоги здебільшого породжують образи на митні органи з боку громадян та намагаються вирішити свої питання через більш високі інстанції.

  Протягом 2005 року до Держмитслужби України надійшло 1672 письмових звернення (за 2004 рік – 848), що на 97,2 % більше, ніж за відповідний період минулого року. Через державні органи влади вищого рівня до Держмитслужби України в 2005 році надійшло 719 письмових звернень громадян (у 2004 році - 338 звернень), збільшення - на 112,7 %.

  У зверненнях до керівництва Держмитслужби України в минулому році найчастіше громадяни порушували питання, щодо: митного оформлення ввезених в Україну транспортних засобів - 20 % від загальної кількості запитань, поставлених у зверненнях громадян, у тому числі щодо надання дозволу на оформлення на пільгових умовах увезених транспортних засобів, тобто без сплати відповідних податків і зборів (обов’язкових платежів), та автотранспортних засобів, виготовлених більше 8 років; невдоволення громадян розмірами нарахованих податків і зборів або безпосередньо фактом їх стягнення при ненаданні авторам звернень пільг при митному оформленні товарів і транспортних засобів, які вони ввозять, не передбачених чинним законодавством, – 4,6 %; надання дозволу на переміщення через митний кордон України автотранспортних засобів громадянами - резидентами в режимі тимчасового ввезення і товарів народного споживання, сільгосппродукції та інших предметів – 13%; прийняття на роботу до митних органів, поновлення на роботі тощо – 20%; надання роз’яснень з різних питань митного законодавства – 6%. Крім того, питання порушені в 2,6% звернень, що надійшли до Держмитслужби України, не належать до компетенції митних органів. Звертає увагу суттєва активізація громадян з надання пропозицій щодо вдосконалення митного законодавства, поліпшення механізмів та порядків митного контролю й оформлення. Так, за 2005 рік з цих питань надійшло – 61 звернення (4 % від загальної кількості).

  У зв’язку з численними зверненнями громадян та з метою вдосконалення порядку здійснення митних процедур у зонах (коридорах) спрощеного митного контролю Державною митною службою України розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”. Зокрема, законопроектом передбачається дозволити тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України громадянами-резидентами терміном до одного року за умови внесення на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави в сумі податків, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання.

  Слід також зазначити, що з набранням чинності 28.07.05 Законом України від 06.07.05 № 2739 “Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів” (далі - Закон) виникли суттєві непорозуміння з питань пропуску через митний кордон України транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України при переселенні громадян на постійне місце проживання в Україну, входять до складу спадщини, відкритої за межами України на користь резидентів, або переміщуються через митну територію України транзитом, що призводить до затримок у митному оформленні, численних нарікань громадян на дії митних органів України.

  Відповідно до статті 1 згаданого Закону забороняється ввезення для постійного користування на митну територію транспортних засобів за кодами 8702-8704 згідно з УКТЗЕД, які виготовлені та/або експлуатувалися більше 8 років, крім автобусів та вантажних автомобілів, які ввозяться з метою транзиту або як гуманітарна допомога.

  Таким чином, увезення з метою транзиту прирівнюється до ввезення для постійного користування. У той же час актами законодавства, чинними на цей час, ці види ввезення чітко розмежовуються та відповідно застосовується різний порядок митного контролю та митного оформлення. Таке трактування статті 1 Закону може призводити до неоднозначного тлумачення її положень стосовно поширення встановлених нею заборон та обмежень на транспортні засоби, що тимчасово ввозяться на митну територію України.

  Крім того, статтею 1 Закону фактично скасовуються для транспортних засобів за кодами 8702-8704 згідно з УКТЗЕД такі винятки стосовно вікових обмежень, увстановлені підпунктом 2 пункту 7 Правил ввезення транспортних засобів на територію України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.94 № 341.

  Також положення статті 1 Закону не узгоджуються із Законом України „Про гуманітарну допомогу”, відповідно до якого Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України можуть бути визнані гуманітарною допомогою легкові автомобілі віком до 10 років, що отримуються Міністерством праці та соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, управліннями соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або Міністерством праці та соціальної політики України для подальшого передання інвалідам, які перебувають в установленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту.

  Трапляються випадки, коли до Держмитслужби України надходять листи від Секретаріату Президента України та Кабінету Міністрів України, вирішення яких не є прерогативою Державної митної служби України.

  Так, наприклад, до Держмитслужби України:

  надійшло із Секретаріату Президента України вих. від 05.08.05 № 22/130027-10П звернення громадянина України Теплюка П.О., інваліда ВВВ І групи, з проханням надати дозвіл на пропуск на митну територію України транспортного засобу як гуманітарної допомоги. За результатом розгляду звернення гр. Теплюку П.О. було надано роз’яснення, що ст.6 Закону України від 22.10.99 №1192-ХІV “Про гуманітарну допомогу” встановлено, що визнання гуманітарною допомогою (із звільненням від оподаткування та сплати обов’язкових платежів до бюджету) таких підакцизних транспортних засобів як легкові автомобілі належить до компетенції Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України. Повторні листи Теплюка П.О. надійшли від Кабінету Міністрів України від 15.08.05 вих. №41-Т-086934/10П, від 02.09.05 вих. № 41-Т-091492/10 та від 06.09.05 вих. № 41-П-091492/10. Вирішення питання, порушеного громадянином в його зверненнях, можливе лише за умови прийняття відповідного розпорядження Кабінетом Міністрів України;

  звернувся громадянин України Пятковський П.А., інвалід ІІ групи, з проханням повернути сплачені ним кошти за перебування (з незалежних від нього обставин) транспортного засобу понад 90 діб з моменту переміщення через митний кордон України під митним контролем (оформленого як гуманітарна допомога). За результатом розгляду звернення гр.Пятковському було надано роз’яснення, що звільнення від сплати митних зборів належить до компетенції Кабінету Міністрів України. Повторні листи від Пятковського П.А. надійшли від: Кабінету Міністрів України (вих. від 29.03.05 № 41-П-043043/10; від 13.04.05 № 41-П-048662/10, від 19.05.05 № 41-П-043043/10); Секретаріату Президента України від 05.05.05 № 22/059955-10; Мінпраці та соціальної політики України від 27.05.05 № ОК05-П21054/10-16. Вирішення питання, порушеного громадянином в його зверненнях, можливе лише за умови прийняття відповідного розпорядження Кабінетом Міністрів України.

  Результати аналізу характеру звернень громадян, які надійшли до Держмитслужби України в 2005 році, підтверджують, що сподівання громадян на позитивне вирішення конкретних питань, які належать до компетенції Держмитслужби України, суттєво зросли. Уперше з 2003 року надійшло 6 листів від громадян зі словами подяки керівництву Держмитслужби України та працівникам митних органів за сумлінне виконання службових обов’язків та чуйне ставлення до людей, що свідчить про покращення роботи працівників митних органів та є наслідком планомірної організаційно-управлінської й інформаційної роботи з боку керівництва Держмитслужби України. Листи аналогічного змісту надходять і до митниць.

  Держмитслужбою України здійснюються заходи з удосконалення організації особистого прийому громадян для надання практичної допомоги у вирішенні питань, з якими вони звертаються до митних органів під час проведення таких прийомів. Особистий прийом громадян у Держмитслужбі України проводиться за графіком, затвердженим наказом Держмитслужби України від 07.10.05 № 939 (у зв’язку з кадровими змінами).

  У пунктах пропуску на державному кордоні розміщені інформаційні стенди, на яких розміщена інформація з основними правилами, що регламентують порядок переміщення особистих речей, товарів, цінностей та транспортних засобів. Для громадян, що перетинають митний кордон України, розроблена „пам’ятка”, яка розміщена в пасажирських вагонах потягів міжнародного сполучення.

  З метою оперативного вирішення проблемних питань, що виникають у громадян при переміщенні товарів через митний кордон України, у Держмитслужбі України й у митних органах створено „Службу довіри” („гарячу лінію”), де забезпечено цілодобове чергування працівників митних органів.

  Протягом 2005 року на особистому прийомі керівниками митниць, спеціалізованих митних установ і організацій було прийнято – 3514 громадян. З них начальниками митниць прийнято 1267 осіб або 36,0% від загальної кількості громадян, прийнятих у митних органах на особистому прийомі. За результатами розгляду звернень громадян на особистих прийомах 3441 особа отримали консультації, 73 особам надано допомогу в оформленні документів, необхідних для розгляду відповідних питань митним органом. Найбільш актуальними та проблемними залишаються зверненнями громадян з вимогою провести митне оформлення транспортних засобів та власних речей на пільгових умовах без відповідних законодавчих підстав.

  Проводиться цілеспрямована робота із забезпечення висвітлення в засобах масової інформації діяльності митних органів, що є одним зі шляхів зменшення кількості письмових звернень. Інформація про роботу Держмитслужби України та зміни в нормативно-правових документах з питань митної справи оперативно доводиться до відома громадськості через засоби масової інформації. Протягом 2005 року Держмитслужбою України було підготовлено й розміщено в засобах масової інформації 2092 прес-релізів і розміщено 512 матеріалів на WEB-сервері Держмитслужби України в мережі Інтернет, посадовими особами Держмитслужби України було дано 880 інтерв’ю, 337 прес-конференцій та брифінгів. За цей же період опубліковано 3654 повідомлення, підготовлено 2555 відео- та 2900 радіосюжетів.

  Для забезпечення в своїй діяльності гласності та відкритості митними органами широко використовуються друковані та електронні засоби масової інформації, проводяться прес-конференції, створюються відеосюжети, керівниками надаються інтерв’ю тощо. У центральних і місцевих засобах масової інформації (у друкованих виданнях та на телебаченні) періодично висвітлюються різні аспекти впровадження нових нормативно-правових актів з питань митної справи, надаються консультації та роз’яснення. Так, наприклад, на Виноградівській митниці введено в практику щотижневе інформування громадян через прямий ефір місцевого телебачення старшим інспектором по зв’язках зі громадськістю щодо фіскальної та правоохоронної діяльності й про зміни чинного законодавства з митної справи.

  З метою забезпечення ефективного та своєчасного реагування на звернення громадян та підприємців, що надходять на „гарячу лінію” Кабінету Міністрів України, Держмитслужбою України створено робочу групу з найбільш кваліфікованих працівників, які забезпечують щоденно чергування на „гарячій лінії” Кабінету Міністрів (клуб КМУ, вул.Інститутська,7).

  Керівництвом Держмитслужби України й надалі здійснюватимуться заходи, спрямовані на забезпечення виконання вимог Указу Президента України від 13.08.02 № 700 „Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційних прав на звернення” та відповідних актів Кабінету Міністрів України.

  "ДМСУ"

  Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.  E-NEWS.COM.UA

  Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
  Тел.: +380-50-441-7388
  © E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.