• Главная
 • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
 • АРХИВ НОВОСТЕЙ
 • Фотогалереи
 • Реклама
 • Контакты
 • RSS feed
 • Издается с 5 октября 2004 г.
 • Президент підписав низку законів
  Опубликовано: 2006-04-04 09:37:00

  Президент України підписав Закон № 3535-IV «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про економічне співробітництво», прийнятий парламентом 15 березня 2006 року з ініціативи Кабінету Міністрів України.

  Законом ратифіковано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про економічне співробітництво, ^спрямовану на розвиток взаємовигідних двосторонніх відносин в усіх галузях та сферах економіки, зокрема, шляхом запровадження різних форм виробничої кооперації, відкриття суб\'єктами господарювання представництв, філій, спільних торговельних палат; активізації співробітництва у інвестиційній та інноваційній сферах, а також в галузі проектування, будівництва, ремонту та технологічної модернізації господарських об\'єктів; здійснення спільних проектів у сфері енергетики та транспортного забезпечення; сприяння розвиткові консалтингових, юридичних, банківських, страхових послуг, у тому числі для підтримки реалізації інвестиційних проектів.

  З метою забезпечення сприятливих умов для розвитку взаємовигідних економічних відносин, беручи до уваги членство Республіки Польща в Європейському Союзі та положення інших міжнародних договорів, які встановлюють для договірних держав зобов\'язання у економічній сфері, Угодою передбачено створити українсько-польську Міжурядову комісію з питань економічного співробітництва.

  Президент України підписав Закон № 3537-IV «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення боротьби із захворюванням на туберкульоз», прийнятий парламентом 15 березня 2006 року.

  Законом передбачається внесення змін до Законів України «Про міліцію» та «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз».

  Зокрема, Законом встановлено, що хворі на заразні форми туберкульозу, в тому числі соціально дезадаптовані, із супутніми захворюваннями на хронічний алкоголізм, наркоманію чи токсикоманію, підлягають обов\'язковій госпіталізації до протитуберкульозних закладів та зобов\'язані пройти відповідне лікування. У разі ухилення від обов\'язкової госпіталізації зазначені особи з метою запобігання поширенню туберкульозу за рішенням суду підлягають розшуку, приводу та обов\'язковій госпіталізації на строк до трьох місяців до протитуберкульозних закладів, визначених місцевими органами виконавчої влади. При цьому обов\'язкова госпіталізація не поширюватиметься на осіб, що страждають на психічні розлади, на вагітних жінок, на жінок, які мають дітей віком до трьох років.

  Крім того, Закон зобов\'язує органи внутрішніх справ за зверненням керівника протитуберкульозного закладу надавати у межах своїх повноважень медичним працівникам допомогу у забезпеченні виконання рішення суду щодо обов\'язкової госпіталізації осіб, хворих на заразні форми туберкульозу.

  Президент України підписав Закон № 3538-IV «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо примусового проникнення до житла, виїмки та вилучення документів виконавчого провадження», прийнятий парламентом 15 березня 2006 року.

  Законом внесено зміни до Кримінально-процесуального, Господарського процесуального і Цивільного процесуального кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства України та Законів України «Про нотаріат» і «Про виконавче провадження». Змінами врегульовується порядок виїмки та видачі документа виконавчого провадження, оформлення наказу господарського суду (виконавчого листа), виправлення помилки в ньому, визнання його таким, що не підлягає виконанню та визначається підсудність справ, пов\'язаних із виконанням виконавчих документів. Нові правові норми заповнюють прогалини в законодавстві, сприятимуть захисту прав громадян.

  Президент України підписав Закон № 3539-IV «Про внесення змін до статті 181 Сімейного кодексу України», прийнятий парламентом 15 березня 2006 року.

  Внесеними цим Законом змінами до статті 181 Сімейного кодексу України врегульовуються питання щодо порядку стягнення аліментів з осіб, які мали намір виїхати за кордон на постійне проживання у державу, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, але не виїхали та залишилися або повернулися для постійного проживання в Україну.

  Так, якщо після набрання рішенням суду законної сили, згідно з яким з одного із батьків стягуються аліменти, він виїжджає для постійного проживання у державу, з якою Україна не має договору про правову допомогу, з нього за рішенням суду до його виїзду за межі України може бути стягнуто аліменти за весь період до досягнення дитиною повноліття.

  Якщо ж після набрання законної сили рішенням суду про сплату аліментів за весь період до досягнення дитиною повноліття особа, з якої стягуються аліменти, продовжує постійно проживати в Україні або повертається в Україну для постійного проживання та змінюються обставини, які вплинули на визначення розміру аліментів, у судовому порядку може бути встановлено періодичне стягнення аліментів з урахуванням сплаченої суми.

  Президент України підписав Закон № 3551-IV «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України», прийнятий парламентом 16 березня 2006 року.

  Цим Законом до Цивільного процесуального кодексу України вносяться зміни, спрямовані на приведення його у відповідність із Цивільним кодексом України в частині встановлення судом опіки або піклування, призначення ним опікуна чи піклувальника, що сприятиме захисту прав осіб, щодо яких встановлюватиметься опіка або піклування.

  Президент України підписав Закон № 3559-IV «Про внесення зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України», прийнятий парламентом 16 березня 2005 року.

  Законом статтю 151 Кримінально-виконавчого кодексу України доповнено частиною сьомою, якою встановлюється, що засуджений до довічного позбавлення волі може подати клопотання про помилування після відбуття ним не менше двадцяти років призначеного покарання.

  Президент України підписав Закон № 3576-IV «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії в Одеській області – будівництво лінії електропередачі 330 кВ Аджалик – Усатове) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку», прийнятий парламентом 16 березня 2006 року.

  Законом ратифіковано Гарантійну угоду (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії в Одеській області – будівництво лінії електропередачі 330 кВ Аджалик – Усатове) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Предметом Угоди є надання державних гарантій по обслуговуванню міжнародного кредиту, який буде виділено ЄБРР Національній енергетичній компанії «Укренерго» на умовах та в обсягах, передбачених відповідною Кредитною угодою між Державним підприємством «Національна Енергетична Компанія «Укренерго» та ЄБРР щодо реалізації Проекту будівництва високовольтної лінії в Одеській області (до 25755133 євро). Окрім зазначеного, в рамках Проекту планується провести комплексне дослідження Європейської Комісії з метою вивчення економічних, правових, інституційних та технологічних можливостей енергетичного сектора України, а також розробити конкретні рекомендації щодо забезпечення сумісності енергосистем України та ЄС в напрямку поступового приєднання України до транс-європейських електроенергетичних мереж (TEN-E).

  Президент України підписав Закон № 3578-IV «Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал», прийнятий парламентом 16 березня 2006 року з ініціативи Кабінету Міністрів України.

  Законом ратифіковано Конвенцію між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал. Конвенцією передбачаються заходи щодо забезпечення сплати загальнодержавних та місцевих податків з доходів та капіталу юридичних і фізичних осіб – резидентів договірних держав, враховуючи, що базу оподаткування для цілей даної Конвенції становлять загальна сума доходу, загальна сума капіталу, елементи доходу або капіталу, в тому числі доходи від відчуження рухомого або нерухомого майна, загальна сума заробітної платні або аналогічних платежів, що здійснюються підприємствами, суми приросту капіталу, отримані з джерел на території договірних держав. Конвенцією визначено механізм усунення подвійного оподаткування та встановлено національний режим порядку нарахування податкових зобов\'язань з доходів та капіталу, отриманих резидентами договірних держав на території кожної із них.

  Президент України підписав Закон № 3579-IV «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про економічне, промислове і науково-технічне співробітництво», прийнятий парламентом 16 березня 2006 року з ініціативи Кабінету Міністрів України.

  Законом ратифіковано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про економічне, промислове і науково-технічне співробітництво, спрямовану на розвиток, зміцнення та диверсифікацію взаємовигідних двосторонніх відносин шляхом розробки та реалізації програм економічного, промислового і науково-технічного співробітництва; сприяння розвитку всіх форм господарської кооперації, запровадження програм підтримки малого і середнього підприємництва; взаємодії у сфері охорони навколишнього середовища та реалізації спільних інвестиційних проектів у галузі виробництва і транспортування енергоносіїв.

  З метою визначення пріоритетних напрямків співробітництва та пошуку ефективних шляхів розвитку взаємовигідних економічних відносин Угодою передбачено створити Змішану Комісію з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва, яка складатиметься з представників урядових органів, організацій та ділових кіл обох держав.

  Президент України підписав Закон № 3581-IV «Про внесення змін до Закону України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» щодо дослідницьких ядерних реакторів», прийнятий парламентом 16 березня 2006 року.

  Законом зменшено межу цивільної відповідальності за ядерну шкоду, заподіяну ядерним інцидентом, що може статися при експлуатації дослідницьких ядерних реакторів України.

  "Офіційне представництво"

  Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.  E-NEWS.COM.UA

  Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
  Тел.: +380-50-441-7388
  © E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.