• Главная
 • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
 • АРХИВ НОВОСТЕЙ
 • Фотогалереи
 • Реклама
 • Контакты
 • RSS feed
 • Издается с 5 октября 2004 г.
 • Актуальні питання методичного забезпечення професійного навчання безробітних
  Опубликовано: 2005-11-25 13:51:00
  Проблему забезпечення високої якості професійного навчання безробітних сьогодні актуалізують зростаючі вимоги роботодавців до рівня кваліфікації робочої сили.
   
  Серед багатьох чинників, що впливають на якість професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних (мотивація до навчання та праці слухачів, рівень кваліфікації викладацьких кадрів, оснащеність навчально-матеріальної бази навчальних закладів тощо), немаловажне місце посідає методичне забезпечення, основні завдання якого полягають у створенні оптимальних умов для ефективної навчальної діяльності слухачів та забезпеченні відповідності змісту професійного навчання потребам сучасного виробництва, вимогам роботодавців.
   
  Сьогодні існують певні проблеми у формуванні змісту професійно-технічної освіти, у тому числі професійного навчання безробітних. Останнім часом, під впливом науково-технічного прогресу, швидко відбуваються значні зміни у виробництві – у технологіях, обладнанні, матеріалах. Ці зміни, на жаль, не знаходять своєчасного відображення у кваліфікаційних характеристиках професій, на яких, відповідно до вимог чинних нормативних документів, повинні базуватися навчальні програми. Крім того, в умовах ринкової економіки – децентралізації управління та конкуренції, підприємства мають різні можливості у застосовуванні нових технологій, обладнання тощо. Звичайно, що типова програма не може враховувати всі зміни, що відбуваються в галузі, та особливості виробництва окремих підприємств. Тому зараз надзвичайно важливим є вивчення потреб роботодавців, їх вимог до рівня кваліфікації кадрів, змісту навчання. У державної служби зайнятості є досвід співпраці з роботодавцями у цьому напрямі, зокрема досвід підготовки працівників під конкретні робочі місця на замовлення роботодавців. Спеціалісти служби зайнятості вивчають вимоги роботодавців до якості, змісту навчання, організовують їх зустрічі із кандидатами на навчання, запрошують на заняття. Представники роботодавців обов’язково беруть участь у кваліфікаційній атестації випускників. Обсяги професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців щорічно зростають. Все частіше здійснюється перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних безпосередньо на робочому місці за індивідуальними навчальними програмами. При підготовці слухачів враховуються всі вимоги роботодавця до висококваліфікованого робітника на конкретному робочому місці. Слухачі проходять практичну підготовку на сучасному устаткуванні, беруть участь у виробничому процесі, під час навчання адаптуються до умов виробництва, режиму роботи. 
   
  При організації професійного навчання безробітних, результатом якого має бути розвиток їх професійного потенціалу, набуває особливого значення створення оптимальних умов для ефективної навчальної діяльності слухачів, а саме - комплексне методичне забезпечення навчального процесу, застосування форм і методів навчання, адекватних аудиторії слухачів.
   
  Високі вимоги до методичного забезпечення навчального процесу зумовлюються стислими термінами навчання та потребою сучасного ринку праці у професіоналах високого рівня кваліфікації. Не потребує доказів, що для забезпечення належного рівня якості професійного навчання безробітних необхідні інструктивно-методичні матеріали до практичних, лабораторних, семінарських занять, методичні матеріали для слухачів з питань самостійного опрацювання фахової літератури тощо. Ця робота потребує постійного поновлення та своєчасного реагування на зміни у змісті, засобах навчання тощо.
   
  При організації професійного навчання безробітних повинні бути враховані принципові особливості дорослих безробітних як суб'єктів навчання.
   
  Дорослі люди мають певний професійний і життєвий досвід, який необхідно враховувати й використовувати в їхньому навчанні та подальшому професійному розвитку, тому у професійному навчанні безробітних найбільш доцільним є застосування індивідуального підходу. З цією метою у навчанні безробітних використовуються гнучкі модульні технології, що дозволяють індивідуалізувати навчальний процес. Збільшується число безробітних, які проходять індивідуальне навчання, активно впроваджується індивідуальна форма підвищення кваліфікації - стажування, під час якої безробітні здобувають відсутній у них досвід практичний роботи.
   
  Ще одна особливість навчання дорослих слухачів – їм належить провідна роль у навчанні, оскільки кожна доросла людина - самостійна самокерована особистість, яка прагне за допомогою навчання вирішити конкретну життєву проблему. У процесі навчання доросла людина - рівноправний із викладачем суб’єкт навчальної діяльності, тому педагогічні методи навчання не можуть створювати оптимальних умов для професійного розвитку слухача. Як визначають основні положення андрагогіки, навчальний процес повинен базуватися не тільки на традиційних інформативних методах, але і включати сучасні активні методи навчання – імітаційні ігри, рольове моделювання майбутньої діяльності, «мозкові штурми», дискусії, що передбачають активну позицію слухачів у навчальному процесі, де викладач виконує функції консультантів, керівників навчальної діяльності. Вагомий досвід використання цих методів навчання має Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості.
   
  Суттєва особливість навчання безробітних полягає в тому, що більшість із них переживає певний психологічний стан у результаті втрати роботи й неможливості знайти її знову. Професійне навчання для безробітних - це ще й шлях подолання актуальних психологічних проблем, спосіб виходу із складної ситуації. Під час навчання необхідна психологічна підтримка безробітного, формування активної життєвої позиції, мотивації до праці.
   
  Підсумовуючи, можна сказати, що об’єктивною необхідністю і головним завданням методичного забезпечення професійного навчання безробітних є максимальне наближення навчального процесу до потреб споживачів цієї соціальної послуги – безробітного і роботодавця. Вирішити ці важливі завдання можна тільки, об’єднавши зусилля освітян, фахівців державної служби зайнятості та роботодавців.
   
   Ольга Вакуленко, головний спеціаліст відділу організації та методичного забезпечення профорієнтаційної роботи та професійного навчання Державного центру зайнятості 
   
   Инф. dcz.gov.ua
   
   
   
  Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.  E-NEWS.COM.UA

  Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
  Тел.: +380-50-441-7388
  © E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.