Podatek od bezdzietności: nowa propozycja w Radzie Najwyższej Ukrainy

22 , 11:00

Serhij Hrywko, członek partii Sługa Ludu, zaproponował projekt ustawy wprowadzającej podatek od bezdzietności. Podatek ten, znany jako "opłata demograficzna", ma zostać zapisany w kodeksie podatkowym Ukrainy.

Projekt ustawy został już zarejestrowany w Radzie Najwyższej Ukrainy. Zgodnie z dokumentem, podatek będzie płacony przez obywateli Ukrainy w wieku od 21 do 58 lat do czasu wdrożenia reformy demograficznej.

Stawki podatku będą zależeć od liczby dzieci posiadanych przez podatnika. Tak więc bezdzietni obywatele zapłacą 1,5% całkowitego dochodu. Dla osób z jednym dzieckiem stawka wyniesie 1%, a dla osób z dwójką dzieci - 0,5%.

Podatek ten będzie odliczany od wszystkich dochodów otrzymanych w gotówce, z wyjątkiem dochodów indywidualnych przedsiębiorców, osób prowadzących niezależną działalność zawodową, funkcjonariuszy organów ścigania i wojskowych.

Osoby posiadające troje lub więcej dzieci, a także osoby cierpiące na bezpłodność lub zaburzenia rozrodczości potwierdzone dokumentami medycznymi co najmniej raz na dwa lata, będą zwolnione z płacenia podatku. Osoby niepełnosprawne z pierwszej grupy również nie będą podlegać temu podatkowi.

Ponadto zwolnione z opodatkowania będą dochody z działalności wolontariackiej, pomocy charytatywnej, spłaty obligacji skarbowych, zwrotu depozytów i sprzedaży nieruchomości. Fundusze otrzymane od organizacji międzynarodowych również nie będą opodatkowane.

Projekt ustawy wywołał ożywioną debatę w społeczeństwie. Zwolennicy uważają, że przyczyni się on do poprawy sytuacji demograficznej w kraju, natomiast krytycy wskazują na potencjalne problemy i niedogodności, które mogą pojawić się w związku z jego wdrożeniem.


: http://e-news.com.ua/show/566127.html: E-FINANCE.com.ua