Główna Dyrekcja Wywiadu otrzymuje 750 mln z funduszu rezerwowego

13 май, 17:00

Gabinet Ministrów Ukrainy przeznaczył 749,7 mln hrywien z funduszu rezerwowego budżetu państwa na potrzeby Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jak poinformował przedstawiciel rządu w Radzie Najwyższej Taras Melnychuk, decyzja ta została podjęta na posiedzeniu 10 maja.

„Zgodnie z decyzją Gabinetu Ministrów Ukrainy Głównemu Zarządowi Wywiadu Ministerstwa Obrony Narodowej przeznaczono nieodwołalnie 749,7 mln hrywien z funduszu rezerwowego budżetu państwa na prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie zdolności obronnych państwa – powiedział Melnychuk.

Inicjatywa ta podkreśla wagę wzmocnienia obronności Ukrainy w kontekście pogarszającej się sytuacji na wschodzie kraju i zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej.

Należy podkreślić, że Główny Zarząd Wywiadu odgrywa ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego i gromadzeniu informacji o potencjalnych zagrożeniach dla Ukrainy.

Fundusze te pozwolą agencjom wywiadowczym na wdrożenie niezbędnych działań i inicjatyw w celu skutecznej kontroli i zapobiegania ewentualnym zagrożeniom.

Zwiększenie finansowania wywiadu wpisuje się w strategiczny plan rządu mający na celu zwiększenie zdolności obronnych kraju i wzmocnienie bezpieczeństwa całego regionu.

Działania takie mają na celu zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa Ukrainy w warunkach wyzwań geopolitycznych i niepokojów na arenie światowej.


Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/565661.htmlЧитайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua