Ukraina w stanie wojny: ostatnie wydarzenia gospodarcze

05 авг, 10:32

NBU: W III kwartale 2023 r. banki planują złagodzenie warunków udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ludności, zwłaszcza w zakresie kredytów hipotecznych. Wynika to ze zwiększonego popytu na kredyty konsumpcyjne i zatwierdzone wnioski o kredyty biznesowe od początku inwazji na pełną skalę. O ile banki nadal spodziewają się pewnego pogorszenia jakości portfela kredytów dla przedsiębiorstw, negatywne oczekiwania stopniowo maleją. Standardy kredytowe zarówno dla firm, jak i gospodarstw domowych zostały złagodzone, a liczba zatwierdzonych wniosków kredytowych rośnie.

KSE: Ukraiński rynek gruntów rolnych od początku wojny przynosił straty w wysokości 11,5 mld hrywien. Jednak otwarcie rynku dla osób prawnych od 2024 r. może skutkować rocznym wzrostem PKB o 1-2,7% w ciągu najbliższych trzech lat . W wyniku rosyjskiej inwazji nie zrealizowano ponad 102 tys. umów zakupu gruntów rolnych o łącznej powierzchni 282 tys. ha i wartości 11,5 mld hrywien. Obwód charkowski poniósł największe straty, podczas gdy regiony takie jak Zakarpacie, Iwano-Frankowsk i Czerniowce wykazały ożywienie w transakcjach gruntami.

DGF: w I półroczu 2023 r. DGF wypłacił deponentom zarządzanych przez siebie banków 1,8 mld hrywien, a tylko w czerwcu 2023 r. zwrócono dodatkowe 40,2 mln hrywien. W okresie stanu wojennego i trzech miesięcy po jego zakończeniu obowiązywała stuprocentowa gwarancja depozytów bankowych, zapewniająca pełne odszkodowanie deponentom niewypłacalnych banków. Według stanu na 1 lipca 2023 roku Fundusz wypłacił łącznie 98 621,8 mln UAH deponentom banków przekazanych pod jego zarząd od czasu wejścia w życie ustawy o gwarantowaniu depozytów w 2012 roku. Utworzenie Funduszu osiągnęło kwotę 103 308,2 mln UAH. W tym samym okresie Fundusz zakończył procedury likwidacyjne 51 banków, a obecnie jest w trakcie likwidacji kolejnych 53 banków.

Interfax-Ukraina: Ukraina współpracuje z izraelskimi ekspertami, aby zapewnić bezpieczeństwo lotów lotnictwa cywilnego w obliczu potencjalnych ataków dronów i rakiet. Ryanair rozważa dwa plany wznowienia rejsów z Ukrainy, przy czym najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest uruchomienie niewielkiej liczby lotów do końca 2023 roku. Linia uważa, że loty do Kijowa, Lwowa i Odessy będą wkrótce bezpieczne, a głównymi miejscami docelowymi tych lotów będą główne miasta europejskie, takie jak Warszawa, Berlin, Londyn i Paryż. Ryanair jest przygotowany do rozmieszczenia 10 samolotów w Kijowie, pięciu we Lwowie i prawdopodobnie jednego lub dwóch w Odessie, z planami podwojenia wielkości floty w ciągu najbliższych 2-4 lat w miarę wzrostu ruchu.

NBU: NBU planuje ograniczyć oprocentowanie pożyczek w ramach swoich wysiłków na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych. Aby to osiągnąć, NBU ma na celu zachęcenie płatnych pożyczkodawców (MIF) do zwracania większej uwagi na wypłacalność swoich klientów i dostosowywania swoich modeli scoringowych, aby zminimalizować ryzyko niespłacenia pożyczki. NBU ma nadzieję, że takie środki położą kres praktyce udzielania wielokrotnych pożyczek niewypłacalnym kredytobiorcom, opierając się na założeniu, że ich krewni spłacą dług. Jeżeli zamierzona obniżka stóp nie przyniesie pożądanych rezultatów, NBU może rozważyć wprowadzenie dodatkowych wymogów dotyczących oceny wypłacalności kredytobiorców przez MIF. Wcześniej Rada Najwyższa zarejestrowała projekt ustawy przewidujący stopniowe obniżanie maksymalnej stawki dziennej dla chwilówek do 1%, podczas gdy NBU początkowo proponował stawkę górną 0,8% dziennie, biorąc pod uwagę lokalne ryzyko dla wierzycieli.

NBU: Banki na Ukrainie odnotowały znaczny wzrost środków klientów w II kwartale 2023 r., podczas gdy finansowanie hurtowe spada od początku inwazji na pełną skalę. Wzrost wolumenu środków klientów był w dużej mierze spowodowany wyższym oprocentowaniem depozytów, wymogami regulacyjnymi oraz zmianami w strukturze finansowania. Banki spodziewają się dalszego wzrostu zobowiązań w III kw. ze względu na napływ środków zarówno od sektora publicznego, jak i przedsiębiorstw. Jednak większość respondentów nie planuje w przyszłości pozyskiwania finansowania hurtowego. Średni koszt finansowania wzrósł w II kwartale, przy czym 95% banków odnotowało wzrost oprocentowania depozytów dla gospodarstw domowych. Banki spodziewają się kontynuacji wzrostu depozytów gospodarstw domowych w III kw., podczas gdy fundusze przedsiębiorstw mogą potaniać. Chociaż koszt kapitału był wysoki w ciągu ostatniego roku, banki spodziewają się pewnego obniżenia kosztu kapitału w przyszłości.

NBU: Gdyby w kraju funkcjonował „Korytarz Zbożowy”, eksport produktów w drugiej połowie 2023 r. wzrósłby o ok. 2 mld USD. NBU przewiduje, że ukraińscy eksporterzy rolni nadal będą mogli eksportować wszystkie zamierzone produkty w ciągu całego roku gospodarczego, który trwa od lipca bieżącego roku do czerwca następnego roku. Obejmuje to zboża, olej i inne produkty rolne.


Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/552803.htmlЧитайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua