Наслідки для довкілля внаслідок військових дій очима ЕПЛ

24 дек, 15:12

Відсутність можливостей з контролю стану довкілля на території Донецької та Луганської областей, фактична відсутність контролюючих органів та постійні обстріли не дозволяють на державному рівні об’єктивно оцінити шкоду, нанесену довкіллю за період збройних протистоянь.

Ситуація, що склалася, спонукала нашу організацію до незалежних досліджень об'єктів довкілля, що зазнали впливу внаслідок військових дій на території Донецької області, - повідомила виконавчий директор Міжнародної організації «Екологія-Право-Людина» Олена Кравченко.

Міжнародна благодійна організація «Екологія – Право – Людина» (ЕПЛ) організувала обстеження найцінніших заповідних територій Донеччини, територія яких постраждала під час військових дій. Об’єктами дослідження стали національний природний парк «Святі гори» та спеповий заповідник «Крейдяна флора», що розміщені в околицях м. Слов’янськ, - зазначила еколог ЕПЛ Алла войціховська. Експерти ЕПЛ дослідили масштаби пошкоджень, а також відібрали проби води з р. Сіверський Донець та ґрунту на місцях згарищ та обстрілів для подальшого аналізу.

За результатами проведених ЕПЛ досліджень води з р. Сіверський Донець у м. Чугуєв на території Харківської області та у м. Щастя Луганської області нижче скиду стічних вод з очисних споруд, виявлено більше як у два рази перевищення по мінералізації у пробі з р. Сіверський Донець, що у м. Щастя.

Результати дослідження ґрунтів свідчать про значний вміст важких металів на місці розривів снарядів. Так, концентрація титану у пробі ґрунту на місці розриву снаряду на території степового заповідника «Крейдова флора» у 150 разів перевищує фонові концентрації цього металу, - зазначила еколог ЕПЛ Алла Войціховська. Концентрація ванадію у цій же пробі становить 100 мг/кг, для порівняння у чистій пробі ванадій взагалі відсутній. Виявлено також перевищення по сульфатах у 2,3 рази, рухомих формах важких металів: свинцю – 1,3 рази, кадмію – 1,5 рази.

Саме сплави на основі титану з добавками ванадію застосовують в авіаційній і ракетній техніці.

Виявлено перевищення по стронцію на місці розривів снарядів у с. Закітне, концентрація якого становить 150 мг/кг, на місці утворення воронки площею 12 м2, - зазначає керівник ЕПЛ Олена Кравченко.  У цій же пробі ґрунту перевищення по сульфатах сягає більш, як у 4 рази відносно фонових концентрацій, по кадмію – у 9 разів.

Дослідження ЕПЛ на території Донецької області показали, що мають місце значні забруднення ґрунтів стронцієм, титаном, ванадієм та кадмієм внаслідок військових дій. Для виключення природного поширення цих мікроелементів нами відібрано фонові проби – проби для порівняння, зазначила А. Войціховська.

 Високі концентрації більшості металів є токсичними, заподіюють шкоду, інколи необоротну, що веде до функціональних порушень спочатку у довкіллі, а потім в організмі людини. Кадмій і його сполуки є надзвичайно токсичними, навіть, у незначних концентраціях, мають властивість накопичуватись в організмах і екосистемах.

ЕПЛ продовжує досліджувати об'єкти довкілля, зруйновані та забруднені внаслідок військових дій на сході України. Тепер розраховуватимемо шкоду, завдану довкіллю конкретними хімічними речовинами, перевищення по яких ми виявили, - резюмувала Олена Кравченко.

 


Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/358259.htmlЧитайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua