Закон "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України"

15 мар, 14:26

Верховна Рада України прийняла у новій редакції, врахувавши пропозиції Президента України до Закону "Про внесення змін до Закону України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу"

Передбачено доповнити статтю 5 „Особливості відчуження об\'єктів майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук" чинного закону положенням, у відповідності до якого, установи, організації та підприємства, які перебувають у віданні Національної академії наук і державних галузевих академій наук, що здійснюють свою діяльність на праві оперативного управління та на праві оперативного використання майна, самостійно розпоряджуються доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Таке розпорядження включає в себе право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках.

Президент України пропонує відхилити закон, оскільки в ньому, зокрема, не вказано джерела компенсації втрат надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України, який складають доходи від платних послуг, що надаються вказаними бюджетними науковими установами. Крім того, у пропозиціях зазначається, що самостійне розпорядження науковими установами доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг, слід розглядати як комерційну діяльність, що означатиме позбавлення їх статусу неприбуткових, що, в свою чергу, призведе до втрати ними відповідних пільг. Президент України також звертає увагу на те, що чинним законодавством не передбачено такої форми правового режиму майна, як право оперативного використання.

Розглянувши вказані зауваження, Комітет з питань науки та освіти запропонував врахувати їх, внісши відповідні зміни до закону.

"ВРУ"


Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/119580.htmlЧитайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua