У Міністерстві юстиції України створено Департамент європейської інтеграції

17 мар, 12:27

Наказом міністра юстиції Сергія Головатого від 16 березня 2006 року у структурі центрального апарату Міністерства юстиції створено Департамент європейської інтеграції.

Новий Департамент створено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 року №256 „Про вдосконалення організації роботи з приведення національного законодавства у відповідність з європейськими нормами і стандартами”.

Цією постановою було ліквідовано Державний департамент з питань адаптації законодавства як урядовий орган державного управління. Одночасно Міністерству юстиції було доручено забезпечити виконання завдань, пов’язаних з адаптацією національного законодавства до законодавства Європейського Союзу та приведенням його у відповідність із стандартами Ради Європи у сфері захисту прав і основоположних свобод людини, демократії та верховенства права.

Штатна чисельність новоствореного Департаменту європейської інтеграції складає 49 осіб (довідково: штатна чисельність ліквідованого Департаменту становила 54 особи, при цьому вакантними залишалися 10 посад).

У складі Департаменту європейської інтеграції діятимуть такі підрозділи:

1. Координаційно-аналітичний відділ – 7 штатних одиниць. Відповідатиме за організацію співпраці з ЄС, у тому числі у сфері юстиції та внутрішніх справ, НАТО та Радою Європи.

2. Відділ впровадження стандартів у сфері верховенства права, демократії та прав людини – 12 штатних одиниць. Відділ проводитиме експертизу законодавства та проектів нормативно-правових актів на їх відповідність стандартам у зазначеній сфері.

3. Відділ адаптації у сфері регулювання правил та стандартів – 6 штатних одиниць. Відділ здійснюватиме порівняльно-правовий аналіз та експертизу проектів нормативно-правових актів щодо відповідності законодавству ЄС (acquis communautaire) у таких сферах:

– енергетика, включаючи ядерну;

– транспорт;

– довкілля;

– технічні правила та стандарти;

– охорона здоров’я та життя людей, тварин і рослин;

– захист прав споживачів.

4. Відділ адаптації у сфері регулювання діяльності компаній – 5 штатних одиниць. Відділ здійснюватиме порівняльно-правовий аналіз та експертизу проектів нормативно-правових актів щодо відповідності законодавству ЄС (acquis communautaire) у таких сферах:

– бухгалтерський облік компаній;

– законодавство про компанії;

– правила конкуренції;

– державні закупівлі;

– охорона праці.

5. Відділ адаптації у сфері внутрішнього ринку та фіскального регулювання - 5 штатних одиниць. Відділ здійснюватиме порівняльно-правовий аналіз та експертизу проектів нормативно-правових актів щодо відповідності законодавству ЄС (acquis communautaire) у таких сферах:

– фінансові послуги;

– банківське право;

– податки, включаючи непрямі;

– митне право;

– інтелектуальна власність.

6. Відділ інформаційного забезпечення – 12 штатних одиниць. Відділ забезпечуватиме переклад актів acquis communautaire, підтримку веб-сайту з питань адаптації законодавства тощо.

Три відділи адаптації в складі Департаменту європейської інтеграції, штатна чисельність яких відповідає чисельності, що існувала в ліквідованому Державному департаменті, забезпечуватимуть виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Спільнотами, а також зазначеної Загальнодержавної програми, адаптація законодавства на цьому етапі здійснюється у визначених 16 сферах.

Відділ впровадження стандартів у сфері верховенства права, демократії та прав людини разом з Уповноваженим у справах дотримання Європейської конвенції з прав людини та Національним бюро у справах дотримання Європейської конвенції з прав людини здійснюватимуть експертизу чинного законодавства та проектів нормативно-правових актів з метою забезпечення відповідності національної правової системи політичному критерію членства в ЄС та НАТО.

"Урядовий портал"


Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/119398.htmlЧитайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua